0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Russia
Liga Pro
Roman Zelenskii
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۰:۳۰
Nikita Lyfenko
۱
۳
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۰:۴۵
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۳
۲
Mikhail Reznikov
Finished
۰۳:۱۵
Sergey Maksakov
۱
۳
Pavel Fursov
Finished
۰۱:۰۰
Vyacheslav Chernov
۳
۲
Dmitry Bakalin
Finished
۰۳:۰۰
Andrey Artemov
۰
۳
Vladimir Eremin
Finished
۰۱:۱۵
Dmitry Bakalin
۱
۳
Sergey Maksakov
Finished
۰۰:۰۰
Fedor Chernoskulov
۳
۱
Oleg Butorin
Finished
۰۹:۴۵
Nikita Mareev
۰
۳
Vladimir Selkin
Finished
۰۲:۴۵
Igor Zemit
۱
۳
Nikita Mareev
Finished
۰۰:۱۵
Igor Krikunov
۳
۲
Igor Blinov
Finished
۰۸:۱۵
Dmitry Bakalin
۰
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۱:۳۰
Oleg Butorin
۱
۳
Fedor Ambrosimov
Finished
۰۸:۱۵
Igor Krikunov
۳
۲
Sergei Chekanov
Finished
۱۰:۱۵
Mikhail Reznikov
۲
۳
Andrey Artemov
Finished
۰۰:۱۵
Nikita Mareev
۰
۳
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۱:۱۵
Vyacheslav Tsvetkov
۳
۱
Fedor Chernoskulov
Finished
۰۸:۴۵
Fedor Ambrosimov
۳
۲
Vyacheslav Tsvetkov
Finished
۰۹:۱۵
Igor Blinov
۱
۳
Sergei Chekanov
Finished
۰۹:۱۵
Sergey Lanin
۲
۳
Igor Krikunov
Finished
۰۹:۴۵
Vladimir Selkin
۱
۳
Aleksey Shershnev
Finished
۰۰:۴۵
Vladimir Eremin
۳
۱
Mikhail Reznikov
Finished
۰۴:۴۵
Mikhail Sverdlov
۳
۱
Igor Zemit
Finished
۰۴:۴۵
Sergei Chekanov
۲
۳
Sergey Lanin
Finished
۰۸:۴۵
Evgeny Glazun
۳
۱
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۹:۳۰
Pavel Fursov
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۲:۰۰
Mikhail Sverdlov
۳
۰
Aleksey Shershnev
Finished
۰۲:۱۵
Andrey Artemov
۳
۲
Nikita Lyfenko
Finished
۰۲:۴۵
Vladimir Selkin
۳
۰
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۳:۴۵
Igor Zemit
۰
۳
Vladimir Selkin
Finished
۰۱:۴۵
Mikhail Reznikov
۲
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۰۱:۴۵
Sergey Maksakov
۱
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۲:۳۰
Aleksey Shershnev
۳
۱
Igor Zemit
Finished
۰۳:۱۵
Roman Zelenskii
۳
۱
Pavel Fursov
Finished
۰۳:۳۰
Nikita Lyfenko
۳
۱
Vladimir Eremin
Finished
۰۳:۴۵
Vyacheslav Chernov
۳
۰
Sergey Maksakov
Finished
۰۴:۰۰
Aleksey Shershnev
۳
۰
Nikita Mareev
Finished
۰۴:۱۵
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۳
۲
Andrey Artemov
Finished
۰۴:۱۵
Pavel Fursov
۳
۲
Dmitry Bakalin
Finished
۰۴:۳۰
Gennadii Kondratev
۲
۳
Nikolay Agapov
Finished
۰۸:۰۰
Taras Kononenko
۲
۳
Mikhail Biserov
Finished
۰۸:۳۰
Vladislav Chakhur
۳
۰
Evgeny Glazun
Finished
۰۸:۳۰
Dmitry Petrochenko
۰
۳
Aleksandr Chuliukov
Finished
۰۹:۰۰
Aleksandr Chuliukov
۳
۲
Vladislav Chakhur
Finished
۱۰:۰۰
Oleg Butorin
۰
۳
Vyacheslav Tsvetkov
Finished
۱۰:۱۵
Vladislav Chakhur
۳
۰
Dmitry Petrochenko
Finished
۱۰:۳۰
Nikolay Agapov
۳
۰
Mikhail Biserov
Finished
۱۰:۳۰
Igor Blinov
۳
۱
Sergey Lanin
Finished
۱۰:۴۵
Fedor Ambrosimov
۳
۰
Fedor Chernoskulov
Finished
۱۰:۴۵
Evgeny Glazun
۰
۳
Aleksandr Chuliukov
Finished
۱۱:۰۰
Stepanov Anton
۱
۱
Murzakmatov Ernist
inprogress
۱۲:۱۵
Mikhail Ignatov
۳
۰
Galuzinskii Stefan
Finished
۱۲:۱۵
Daniil Mikheev
-
-
Konstantin Bystrushkin
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Artem Poidashev
-
-
Mikhail Melnikov
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Europe
TT Elite Series
Szymon Kolasa
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۱:۱۵
Aleksander Lilien
۲
۳
Damian Swierczek
Finished
۰۱:۲۰
Mateusz Rutkowski
۳
۰
Krzysztof Marcinowski
Finished
۰۲:۵۰
Michal Minda
۱
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۱:۴۵
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Aleksander Lilien
Finished
۰۲:۳۵
Filbrandt Tomasz
۳
۰
Dawid Kotwica
Finished
۰۰:۵۵
Mateusz Rutkowski
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۸:۰۵
Szymon Kolasa
۳
۲
Krzysztof Marcinowski
Finished
۰۰:۰۵
Bartosz Czerwinski
۱
۳
Artur Daniel
Finished
۱۱:۲۵
Aleksander Lilien
۳
۱
Michal Minda
Finished
۰۰:۳۰
Piotr Cyrnek
۲
۳
Jakub Kosowski
Finished
۰۹:۴۰
Szymon Kolasa
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۳:۴۰
Piotr Strus
۳
۰
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۱:۰۰
Michal Murawski
۳
۱
Artur Daniel
Finished
۰۹:۴۵
Adrian Spychala
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۱۰:۳۵
Jakub Folwarski
۱
۳
Jakub Kosowski
Finished
۱۲:۰۵
Lukasz Jarocki
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۰:۳۰
Adrian Spychala
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۰۹:۲۰
Bartosz Czerwinski
۲
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۰:۱۰
Piotr Cyrnek
۲
۳
Jakub Folwarski
Finished
۱۰:۵۵
Petr David
۳
۲
Daniel Bak
Finished
۱۱:۴۵
Staszczyk Konrad
۳
۰
Krzysztof Marcinowski
Finished
۰۲:۰۵
Jaroslaw Rolak
۰
۳
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۲:۵۱
Dawid Kotwica
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۳:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۳:۲۵
Mateusz Misiak
۳
۱
Aleksander Lilien
Finished
۰۵:۰۰
Karol Wisniewski
۳
۱
Staszczyk Konrad
Finished
۰۰:۵۵
Mateusz Burkacki
۳
۰
Kowalczyk Marcin
Finished
۰۱:۲۵
Szymon Kolasa
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۰۲:۲۵
Filbrandt Tomasz
۳
۰
Damian Swierczek
Finished
۰۰:۰۵
Lukasz Jarocki
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۱:۴۰
Jaroslaw Rolak
۱
۳
Michal Skorski
Finished
۰۱:۵۰
Damian Swierczek
۳
۱
Dawid Kotwica
Finished
۰۲:۱۰
Kowalczyk Marcin
۰
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۲:۲۵
Lukasz Jarocki
۱
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۳:۱۵
Dawid Kotwica
۰
۳
Aleksander Lilien
Finished
۰۳:۵۰
Staszczyk Konrad
۱
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۴:۰۵
Mateusz Misiak
۲
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۴:۱۰
Krzysztof Marcinowski
۲
۳
Petr David
Finished
۰۴:۳۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۲
Dawid Kotwica
Finished
۰۴:۳۵
Szymon Kolasa
۳
۱
Staszczyk Konrad
Finished
۰۴:۵۵
Petr David
۲
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۵:۲۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۵:۲۵
Jaroslaw Rolak
۰
۳
Michal Skorski
Finished
۰۵:۳۹
Krzysztof Marcinowski
۲
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۵:۴۵
Dawid Kotwica
۲
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۵:۵۰
Staszczyk Konrad
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۶:۰۵
Krzysztof Kotyl
۱
۳
Aleksander Lilien
Finished
۰۶:۱۵
Szymon Kolasa
۰
۳
Krzysztof Marcinowski
Finished
۰۶:۳۰
Petr David
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۶:۵۵
Staszczyk Konrad
۳
۰
Krzysztof Marcinowski
Finished
۰۷:۲۰
Szymon Kolasa
۰
۳
Petr David
Finished
۰۷:۴۰
Staszczyk Konrad
۰
۳
Petr David
Finished
۰۸:۳۰
Krzysztof Marcinowski
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۸:۵۵
Szymon Kolasa
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۹:۱۵
Jakub Folwarski
۳
۱
Daniel Bak
Finished
۱۰:۰۵
Petr David
۳
۰
Patryk Lewandowski
Finished
۱۰:۳۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۱۱:۰۰
Patryk Lewandowski
۳
۰
Jakub Kosowski
Finished
۱۱:۲۰
Michal Murawski
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۱۱:۴۵
Adrian Spychala
۰
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۲:۱۰
Piotr Cyrnek
-
-
Petr David
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Marcin Jadczyk
-
-
Artur Daniel
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۵
Patryk Lewandowski
-
-
Daniel Bak
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۵
Michal Murawski
-
-
Bartosz Czerwinski
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Adrian Spychala
-
-
Marcin Jadczyk
بازی شروع نشده است
۱۳:۲۰
Jakub Folwarski
-
-
Petr David
بازی شروع نشده است
۱۳:۲۰
Czech Republic
Pro League
Matej Varcl
۳
۲
Dmitro Parhomenko
Finished
۰۱:۰۰
Jan Sucharda
۳
۱
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۳:۰۰
Martin Bittner
۱
۳
Milan Urban
Finished
۰۱:۰۰
Jiri Svec
۱
۳
Dmitro Parhomenko
Finished
۰۱:۳۰
Jiri Louda
۲
۳
Denis Hofman
Finished
۰۰:۳۰
Milan Urban
۲
۳
Jiri Louda
Finished
۰۰:۰۰
Tomas Barta
۳
۱
Jiri Svec
Finished
۰۰:۳۰
David Stusek
۳
۲
Marek Zaskodny
Finished
۰۱:۰۰
Pavel Sprynar
۲
۳
Cesta Havrda
Finished
۱۰:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۱
Mikulas Leopold
Finished
۱۱:۳۰
Vladimir Kubat
۳
۲
Pavel Sprynar
Finished
۱۲:۰۰
Tomas Pelikan
۱
۳
Josef Rossler
Finished
۰۱:۰۰
Martin Huk
۳
۰
Jiri Ruzicka
Finished
۰۸:۰۰
Jaroslav Wasserbauer
۲
۳
Martin Cvecek
Finished
۱۲:۰۰
Kamil Knybel
۰
۳
Radovan Polasek
Finished
۰۰:۳۰
Petr Svec
۳
۰
Petr Svoboda
Finished
۰۰:۳۰
David Stusek
۲
۳
Radovan Polasek
Finished
۰۲:۰۰
Turek Tomas
۲
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۷:۳۰
Matej Perny
۲
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۱۰:۳۰
Ales Krejci
۱
۳
Miroslav Nechas
Finished
۱۱:۳۰
Jaroslav Schwan
۳
۱
Martin Pavliska
Finished
۱۱:۳۰
Milan Urban
۱
۳
Jiri Louda
Finished
۰۲:۰۰
Jiri Ruzicka
۳
۱
Alesh Bayer
Finished
۰۳:۰۰
Martin Huk
۳
۲
Jiri Ruzicka
Finished
۰۵:۰۰
Jaroslav Bresky
۳
۲
Jan Sucharda
Finished
۰۵:۰۰
Tonar Lukas
۳
۲
Frantisek Just
Finished
۰۷:۰۰
Josef Rossler
۰
۳
Petr Svec
Finished
۰۰:۰۰
Frantisek Just
۳
۰
Jaroslav Bresky
Finished
۰۲:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۲
Martin Huk
Finished
۰۲:۳۰
Marek Zaskodny
۳
۰
Kamil Knybel
Finished
۰۰:۰۰
Dmitro Parhomenko
۱
۳
Tomas Barta
Finished
۰۰:۰۰
Martin Bittner
۲
۳
Denis Hofman
Finished
۰۱:۳۰
Tomas Barta
۳
۰
Matej Varcl
Finished
۰۲:۰۰
Petr Svec
۳
۱
Petr Svoboda
Finished
۰۲:۰۰
Martin Huk
۳
۱
Turek Tomas
Finished
۰۳:۳۰
Jaroslav Bresky
۳
۲
Tonar Lukas
Finished
۰۳:۳۰
Frantisek Just
۰
۳
Jan Sucharda
Finished
۰۴:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۱
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۴:۰۰
Tonar Lukas
۳
۰
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۴:۳۰
Turek Tomas
۱
۳
Alesh Bayer
Finished
۰۴:۳۰
Alesh Bayer
۲
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۵:۳۰
Jaroslav Prokupek
۱
۳
Frantisek Just
Finished
۰۵:۳۰
Jan Sucharda
۳
۰
Tonar Lukas
Finished
۰۶:۰۰
Jiri Ruzicka
۲
۳
Turek Tomas
Finished
۰۶:۰۰
Alesh Bayer
۲
۳
Martin Huk
Finished
۰۶:۳۰
Jaroslav Prokupek
۰
۳
Jaroslav Bresky
Finished
۰۶:۳۰
Turek Tomas
۳
۰
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۷:۰۰
Jan Sucharda
۰
۳
Jaroslav Bresky
Finished
۰۸:۰۰
Michal Raska
۳
۲
Jaroslav Schwan
Finished
۱۰:۳۰
Martin Cvecek
۳
۱
Ales Krejci
Finished
۱۰:۳۰
Miroslav Nechas
۳
۰
Jaroslav Wasserbauer
Finished
۱۱:۰۰
Mikulas Leopold
۲
۳
Jan Steffan
Finished
۱۱:۰۰
Martin Pavliska
۱
۳
Tomas Lysek
Finished
۱۱:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۲
۳
Vladimir Kubat
Finished
۱۱:۰۰
Cesta Havrda
۳
۰
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۱:۳۰
Jan Steffan
۳
۰
Matej Perny
Finished
۱۲:۰۰
Tomas Lysek
۰
۳
Michal Raska
Finished
۱۲:۰۰
Martin Cvecek
۰
۰
Miroslav Nechas
inprogress
۱۲:۳۰
Michal Raska
۰
۰
Martin Pavliska
inprogress
۱۲:۳۰
Pavel Sprynar
-
-
Jaroslav Strnad 1961
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Matej Perny
۰
۰
Mikulas Leopold
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Cesta Havrda
-
-
Vladimir Kubat
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Jaroslav Schwan
-
-
Tomas Lysek
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Vaclav Hruska Snr
-
-
Jan Steffan
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Ales Krejci
-
-
Jaroslav Wasserbauer
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Michal Zahradka
-
-
Michal Jezek
Finished
۱۸:۳۰
World
Ping Pong Point
Andrii Shcherinskyi
۲
۳
Ivan Gayday
Finished
۰۹:۱۷
Bezkrovnyi Oleh
۰
۳
Nikolay Ulyanchich
Finished
۰۹:۴۷
Andrii Shcherinskyi
۰
۳
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۰:۱۷
Bezkrovnyi Oleh
۳
۲
Ivan Gayday
Finished
۱۰:۴۷
Andrii Shcherinskyi
۲
۳
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۱۱:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۲
۳
Ivan Gayday
Finished
۱۱:۴۷
Bezkrovnyi Oleh
۰
۲
Andrii Shcherinskyi
inprogress
۱۲:۱۷
Germany
Challenger Series
Daniel Rinderer
۳
۰
Rodrigo Hidalgo
Finished
۱۱:۴۰
Akito Itagaki
۰
۳
Benjamin Fruchart
Finished
۰۰:۲۰
Miguel Nunez
۰
۳
Haruki Harada
Finished
۱۱:۰۰
Carlo Rossi
-
-
Rodrigo Hidalgo
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
World
TT-CUP
Blazej Warpas
۳
۲
Filip Kociuba
Finished
۰۰:۰۰
Zbynek Vyskocil
۱
۳
Martin Juhasz
Finished
۰۰:۱۰
Dohnal Jaroslav
۳
۲
Jakub Mach
Finished
۰۰:۲۰
Filip Cernota
۳
۱
Krystof Prida
Finished
۰۰:۲۵
Sylwester Wloszek
۳
۰
Valois Kayque
Finished
۰۰:۳۰
Rafal Gajda
۰
۳
Adrian Piegza
Finished
۰۰:۳۵
Jiri Vorac
۳
۱
Vojtech Sanc
Finished
۰۰:۴۰
Jan Eibich
۰
۳
Jakub Mach
Finished
۰۰:۵۰
Tomas Vorisek
۱
۳
Jaromir Zlamal
Finished
۰۰:۵۵
Dawid Stapor
۱
۳
Filip Kociuba
Finished
۰۱:۰۰
Stapor Rafal
۳
۱
Skura Eryk
Finished
۰۱:۰۵
Zbynek Vyskocil
۰
۳
Vojtech Sanc
Finished
۰۱:۱۰
Dominik Lafek
۳
۱
Dohnal Jaroslav
Finished
۰۱:۲۰
Filip Cernota
۱
۳
Jaromir Zlamal
Finished
۰۱:۲۵
Maciej Kolek
۲
۳
Blazej Warpas
Finished
۰۱:۳۰
Martin Juhasz
۲
۳
Jiri Vorac
Finished
۰۱:۴۰
Krystof Prida
۱
۳
Tomas Vorisek
Finished
۰۱:۵۵
Jan Eibich
۳
۲
Dominik Lafek
Finished
۰۱:۵۵
Dohnal Jaroslav
۳
۱
Jakub Mach
Finished
۰۲:۲۵
Martin Juhasz
۰
۳
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۲:۲۵
Filip Kociuba
۱
۳
Dawid Stapor
Finished
۰۲:۴۰
Jiri Vorac
۲
۳
Vojtech Sanc
Finished
۰۲:۵۵
Jaromir Zlamal
۳
۱
Filip Cernota
Finished
۰۳:۱۰
Blazej Warpas
۱
۳
Valois Kayque
Finished
۰۳:۱۰
Zoladek Dariusz
۱
۳
Szymon Ciemiega
Finished
۰۳:۳۰
Albert Misztal
۲
۳
Cezary Krawczyk
Finished
۰۴:۰۰
Valeri Goncharov
۱
۳
Astalus Sorin
Finished
۰۴:۱۰
Krzysztof Witerski
۱
۳
Szymon Ciemiega
Finished
۰۴:۳۰
Zoladek Dariusz
۳
۱
Albert Misztal
Finished
۰۵:۰۰
Saj Alapat
-
-
Tony Hu
Finished
۰۵:۱۰
Kotlyarevskiy Semen
۳
۱
Victor Chis
Finished
۰۵:۱۵
Krzysztof Witerski
۱
۳
Cezary Krawczyk
Finished
۰۵:۳۰
Saj Alapat
۲
۳
Victor Chis
Finished
۰۵:۴۰
Albert Misztal
۳
۰
Szymon Ciemiega
Finished
۰۶:۰۰
Saj Alapat
۱
۳
Kotlyarevskiy Semen
Finished
۰۶:۱۰
Krzysztof Witerski
۱
۳
Albert Misztal
Finished
۰۶:۳۰
Zoladek Dariusz
۰
۳
Cezary Krawczyk
Finished
۰۷:۰۰
Krzysztof Witerski
۰
۳
Zoladek Dariusz
Finished
۰۷:۳۰
Cezary Krawczyk
۱
۳
Szymon Ciemiega
Finished
۰۸:۰۰
Zoladek Dariusz
۱
۳
Albert Misztal
Finished
۰۸:۴۰
Szymon Ciemiega
۱
۳
Cezary Krawczyk
Finished
۰۹:۱۰
Robert Balik
۳
۱
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۰۹:۳۰
Denys Kovtanyuk
۳
۰
Darek Kleczko
Finished
۱۰:۰۰
Robert Balik
۳
۱
Darek Kleczko
Finished
۱۰:۳۰
Karol Sulkowski
۰
۳
Dawid Pelczar
Finished
۱۰:۳۵
Jonas Kulveit
۳
۱
Adam Kosacky
Finished
۱۰:۵۰
Wenda Krzysztof
۳
۱
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۱۱:۰۰
Gola Pawel
۳
۱
Milosz Kukawka
Finished
۱۱:۰۵
Manuel Coro
۱
۳
Jose A. Tejuelo
Finished
۱۱:۱۰
Petr Oliver Korp
۲
۳
Marat Filip
Finished
۱۱:۲۰
Martin Dolezal
۰
۳
Suvorov Maxim
Finished
۱۱:۲۵
Waldemar Glanowski
۳
۱
Wenda Krzysztof
Finished
۱۱:۳۰
Jan Masternak
۳
۱
Dawid Pelczar
Finished
۱۱:۳۵
Romero Pablo
۰
۳
Jose A. Tejuelo
Finished
۱۱:۴۰
Jonas Kulveit
۱
۳
Marat Filip
Finished
۱۱:۵۰
Sochor Miroslav
۳
۰
Tomas Cafourek
Finished
۱۱:۵۵
Denys Kovtanyuk
۰
۳
Waldemar Glanowski
Finished
۱۲:۰۰
Karol Sulkowski
۳
۲
Gola Pawel
Finished
۱۲:۰۵
Adam Kosacky
۲
۰
Petr Oliver Korp
inprogress
۱۲:۲۰
Martin Dolezal
۰
۱
Tomas Cafourek
inprogress
۱۲:۲۵
Robert Balik
-
-
Wenda Krzysztof
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Jan Masternak
-
-
Milosz Kukawka
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۵
Jonas Kulveit
-
-
Petr Oliver Korp
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۰
Suvorov Maxim
-
-
Sochor Miroslav
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۵
Waldemar Glanowski
-
-
Darek Kleczko
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Marat Filip
-
-
Adam Kosacky
بازی شروع نشده است
۱۳:۲۰
Martin Dolezal
-
-
Sochor Miroslav
بازی شروع نشده است
۱۳:۲۵
World
World Team Championships Countries Men
Denmark
۱
۳
Republic of Korea
Finished
۰۴:۳۰
Chinese Taipei
۱
۰
Germany
inprogress
۱۱:۳۰
Belarus
Liga Pro
Artem Kolesnev
۳
۱
Alexandr Kerner
Finished
۰۸:۳۰
Sergey Yarovoy
۳
۰
Artem Kolesnev
Finished
۱۰:۰۰
Alexandr Kerner
۳
۰
Sergey Yarovoy
Finished
۱۱:۰۰
Sergii Lugovskyi
-
-
Aleksei Shubin
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Czech Republic
TT Star Series
Michal Blinka
۳
۲
Martin Baechler
Finished
۱۰:۳۰
Thomas Keinath
۱
۳
Amirreza Abbasi
Finished
۱۱:۰۵
Oleksandr Tymofieiev
۳
۰
Andrew Baggaley
Finished
۱۱:۴۰
David Reitspies
۰
۰
Tomas Tregler
inprogress
۱۲:۱۵